Στηρίγματα Καλωδίων

Τα στηρίγματα καλωδίων είναι μικρά και απολύτως απαραίτητα εξαρτήματα για κάθε ηλεκτρολογική εργασία. Η GERO SA διαθέτει ρόκα, στηρίγματα καλωδίων καθώς και καρφιά ρομπότ σε μεγάλη ποικιλία.