Καλώδια Ομοαξονικά (TV-CCTV)

Μια σειρά από Καλώδια TV, Καλώδια TV SAT, Καλώδια CCTV - Θυροτηλεόρασης, Καλώδια RG, διατίθενται στη GERO SA και είναι τα καταλληλότερα του είδους τους.