Δίκτυο Διανομής

Το άριστα οργανωμένο δίκτυο διανομής της εταιρείας σε συνεργασία με το δίκτυο πωλήσεων παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της Gero S.A.

Οι συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας εκτείνονται σε 12.000τμ. ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την άμεση παράδοση των παραγγελιών της, η Gero S.A. επένδυσε σε μεταφορικά μέσα, μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Με ένα στόλο φορτηγών αυτοκινήτων διενεργεί καθημερινά παραδόσεις εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Δείτε το δίκτυο καταστημάτων μας...>