Δίκτυο Διανομής

Διανύοντας μία φάση συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρεία έκανε επενδύσεις σε καταστήματα και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που εκτείνονται σε 12.000τμ. Παράλληλα στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την άμεση παράδοση των παραγγελιών της, επένδυσε σε μεταφορικά μέσα, μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Έτσι σήμερα, ένας στόλος φορτηγών αυτοκινήτων διενεργεί καθημερινά παραδόσεις εμπορευμάτων , σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.Δίκτυο Διανομής

Επιπλέον η GERO S.A. δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ανθρώπινη επαφή, την άμεση επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών της υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια, με ένα οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα πωλήσεων, στο οποίο παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την μετακίνησή του και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας.