Εξαρτήματα Αντικεραυνικής Προστασίας

Τα εξαρτήματα Αντικεραυνικής Προστασίας που διαθέτει η GERO SA είναι Αγωγοί, Ταινίες, Ακίδες και βάσεις, Στηρίγματα, Σύνδεσμοι, Λυόμενοι Σύνδεσμοι, Ακροδέκτες γεφύρωσης και Περιλαίμια Γείωσης .