Διανομή

Στον τομέα της διανομής ρεύματος η GERO SA προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές προτάσεις που αφορούν σε Διακόπτες Φορτίου, Αυτόματοι Διακόπτες Κλειστού Τύπου, Ασφαλειοαποζεύκτες, Ρυθμιστές Αεργού Ισχύος, Ρελέ Πυκνωτών, Εξαρτήματα Διακοπτών Φορτίου Ισχύος και Πυκνωτές Κινητήρων.