Ακροκιβώτια Ιστών

Η GERO SA διαθέτει μια πλήρη σειρά ακροκιβωτίων σύνδεσης και ασφάλισης του ηλεκτρικού κυκλώματος.