Καλώδια Μέσης Τάσης

Η GERO SA διαθέτει καλώδια Μέσης Τάσης 2XSY CU/XLPE/PVC, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται σε κάθε κατασκευή.