Σήμανση

Η σήμανση είναι απαραίτητη σε κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την ασφάλεια όλων. Η GERO SA διαθέτει μια σειρά από μαρκαδόρους σήμανσης κατάλληλους για κάθε χρήση.