Υλικά Σύνδεσης - Στήριξης

H GERO SA συνεργάζεται με αναγνωρισμένους κατασκευαστές, και παρέχει πληθώρα επιλογών σε υλικά Σύνδεσης-Στήριξης. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα που αφορούν σε Συνδέσμους Καλωδίων, Μόνωση και Προστασία, Κλέμμες, Σήμανση, Ακροδέκτες Καλωδίων, Στηρίγματα Καλωδίων, Δεματικά Καλωδίων, Βύσματα, Ειδικά Στηρίγματα, Στυπιοθλίπτες, Ακροκιβώτια Ιστών.