Πιστοποίηση ISO

Σκοπός της λειτουργίας της εταιρείας ΓΚΕΡΟ Α.Ε. είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της και η προσφορά σε αυτούς όλων των σύγχρονων τελευταίας τεχνολογίας προϊόντων στον κλάδο της ηλεκτρολογίας και όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών που θα δίνουν λύσεις στα τεχνικά προβλήματα τους. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού η εταιρεία έχει αποκτήσει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 από τον φορέα πιστοποίησης EQA.

ISO 9001:2015

  Λήψη αρχείου

ISO 14001:2015

  Λήψη αρχείου

ΕΛΟΤ 1801:2008

  Λήψη αρχείου