Καλώδια

Τα καλώδια εμφανίστηκαν αμέσως μετά την ανακάλυψη του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μετά την ανακάλυψή τους άρχισαν να διαδίδονται σιγά-σιγά σε ορισμένες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες ώσπου έφτασαν στο σημείο να θεωρούνται απαραίτητα για κάθε κύκλωμα. Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA, NYM, NYIFY, NYLHY, NYFAZ, NYMHY, NYAF), καλώδια εξωτερικών εγκαταστάσεων (NYY, H07RN-F,Μέσης Τάσης), τηλεφωνικά καλώδια (DR VERS, Πλακέ Τηλεφωνικά, Y), καλώδια μεταφοράς δεδομένων (UTP-FTP), καλώδια συναγερμού, καλώδια ηχείων, καλώδια ομοαξονικά (καλώδια τηλεόρασης), καλώδια από σιλικόνη (SIF ενός αγωγού) αλλά και καλώδια από ύφασμα, είναι διαθέσιμα στην εταιρεία μας.