Θερμοστάτες Χώρου

Η GERO SA διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε θερμοστάτες προκειμένου να ρυθμίζετε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία του χώρου σας. Διατίθενται θερμοστάτες κάθε τύπου - απλοί, ασύρματοι, χρονοθερμοστάτες, αλλά και έξυπνοι θερμοστάτες των μεγαλύτερων εταιριών.