Κοινές ECO -30

Πριν επιλέξετε λάμπα, εξετάστε τον χώρο και τη χρήση για την οποία προορίζεται. Στη GERO SA διαθέτουμε καινοτόμα προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από την καλύτερη σχέση απόδοσης-τιμής και την υψηλή διάρκεια ζωής.