Υλικά Γειώσεων - Αλεξικέραυνου

Ένας κεραυνός μπορεί να προκαλέσει υπερτάσεις στα εσωτερικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα ενός κτιρίου και η έλλειψη προστασίας έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές ή ακόμη και καταστροφή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στη GERO SA διατίθενται Εξαρτήματα Αντικεραυνικής Προστασίας και Εξαρτήματα Γειώσεων επώνυμων εταιριών, ικανά να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη.