Ακροδέκτες Καλωδίων

Στη GERO SA θα βρείτε Ακροδέκτες Πρέσσας, Σωληνάκια Πρέσσας, Κως με Μόνωση, Δίχαλα με Μόνωση, Ακροδέκτες FAST ON, Μύτες με Μόνωση, Σωληνάκια με Μόνωση.