Βύσματα

Στη GERO SA θα βρείτε βύσματα Ελαφριάς Καταπόνησης-Ούπατ, Μέτριας Καταπόνησης καθώς και Βίδες Άγγιστρα σε μεγάλη ποικλία.