Υλικό Εγκαταστάσεων

Στα υλικά εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών που διαθέτει η GERO SA περιλαμβάνονται οι Μικροαυτόματοι PV, Ασφαλειοθήκες PV, Φυσίγγια τηκτά PV και οι Ραγοδιακόπτες PV.