Ασφάλειες - Φυσίγγια

Η ασφάλεια σε κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση έχει πρωτεύοντα ρόλο. Στη GERO SA θα βρείτε Βάσεις Ασφαλειών Τύπου D, Βάσεις Ασφαλειών NEOZED, Πώματα Ασφαλειών Τύπου D, Πώματα Ασφαλειών NEOZED, Μήτρες Ασφαλειών Τύπου D, Φυσίγγια Τύπου D, Φυσίγγια NEOZED, Φυσίγγια Κυλινδρικά, Φυσίγγια Τύπου ΒΟΧ καθώς και Φυσίγγια Τύπου ΔΕΗ.