Σύνδεσμοι Καλωδίων - Αγωγών

Στη GERO SA θα βρείτε Συνδέσμους Ρητίνης, Θερμοσυστελλόμενους καθώς και Συνδέσμους με GEL, κατάλληλους για κάθε χρήση.