Δομημένη Καλωδίωση

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές, κλπ) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτίριο. Η GERO SA διαθέτει όλο τον εξοπλισμό για εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης (προϊόντα από χαλκό, τηλεφωνικά εξαρτήματα, καμπίνες Racks 19, δικτυακό εξοπλισμό) "ανοιχτής" αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.