Πλαστικά κουτιά Διακλάδωσης

Στη GERO SA θα βρείτε χωνευτά κουτιά διανομής διακοπτών καθώς και εξωτερικά πλαστικά κουτιά διακλαδώσεων που καλύπτουν οποιαδήποτε κατασκευαστική απαίτηση.