Καλώδια Data Μεταφοράς Δεδομένων

Τα Καλώδια Data Μεταφοράς Δεδομένων που διαθέτει η GERO SA είναι ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η τεχνολογία και διακρίνονται σε UTP-FTP και LIY-CY.