Δεματικά Καλωδίων

Τα δεματικά καλωδίων και οι αυτοκόλλητες βάσεις δεματικών διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία στη GERO SA.