Εκκίνηση - Ζεύξη - Προστασία

Η GERO SA διαθέτει μια πλήρη σειρά από Τηλεχειριζόμενους Διακόπτες Ισχύος, Θερμικά υπερφόρτισης, Εξαρτήματα για τηλεχειριζόμενους Διακόπτες, Θερμομαγνητικούς Διακόπτες Προστασίας Κινητήρων, Ρυθμιστές Στροφών - Inverters, Απευθείας Εκκινητές Κινητήρων καθώς και Εξαρτήματα για Θερμομαγνητικούς Διακόπτες.