Ειδικά Στηρίγματα

Η GERO SA διαθέτει ειδικά στηρίγματα όπως τσέρκι γαλβανιζέ διάτρητο, κατάλληλα για κάθε κατασκευή.