Υλικά ΚΝΧ, ΕΙΒ

Η GERO SA διαθέτει Υλικά ράγας, Διακόπτες και Περιφερειακές συσκευές ΚΝΧ, ΕΙΒ, κατάλληλες για κάθε τύπου ηλεκτρολογική εργασία.