Ανθρώπινο Δυναμικό

Για την GERO. S.A., οι άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο.

Το management της GERO. S.A. βασίζεται σε συλλογικές αποφάσεις. Οι άνθρωποι της εταιρείας σε πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης εργάζονται, οραματίζονται, προγραμματίζουν και αποτελούν τον κύριο πυρήνα της επιτυχίας της.
Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την άριστη κατάρτιση και εμπειρία και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της Ελληνικής Αγοράς, το τεχνικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην εταιρεία αποτελεί ένα από τα υψηλότερα του κλάδου και είναι σε θέση να προσφέρει πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες.
Ήδη ο αριθμός των εργαζομένων της έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που αποδεικνύει ότι η στόχευση της εταιρείας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της δημιουργεί ταυτόχρονα και δεκάδες νέες θέσεις εργασίας.