Συστήματα Ασφαλείας

Η ανάγκη για προστασία και ασφάλεια που επιβάλλει η εποχή μας, δεν καλύπτεται μόνο με τη χρήση απλών μέσων ασφαλείας αλλά απαιτεί μια ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας, προσαρμοσμένη στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες. Στη GERO SA προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν σε Συναγερμούς, Συστήματα Πυρανίχνευσης, Φωτισμό Ασφαλείας, Ανίχνευση Αερίων και Έλεγχο Πρόσβασης.