Πλαστικά Κανάλια Διανομής

Τα πλαστικά κανάλια διανομής αποτελούν μια εξαιρετική λύση για την κάλυψη καλωδίων. Η GERO SA διαθέτει πλαστικά κανάλια διανομής και τα εξαρτήματά τους καθώς και διάτρητα κανάλια πινάκων.