Καλώδια Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Τα καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων που διαθέτει η εταιρία GERO SA διακρίνονται σε ΝΥΑ, ΝΥΜ, NYIFY (Πλακέ), NYLHY , NYMHY (Εύκαμπτα), NYFAZ (Πινέ) και NYAF.