Πίνακες διανομής και παρελκόμενα

Στη GERO SA θα βρείτε τα πάντα που αφορούν σε πίνακες διανομής και τα παρελκόμενά τους όπως κιβώτια μεταλλικά, κιβώτια μεταλλικά με μετωπικές καθώς και εξαρτήματα πινάκων.