Ανίχνευση Αερίων

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων και όσων κινούνται μέσα σε χώρους όπου υπάρχουν αέρια είναι ο μη έγκαιρος εντοπισμός μιας διαρροής. Η ανίχνευση επικίνδυνων αερίων ήταν πάντα ένα πολύπλοκο θέμα, καθιστώντας την επιλογή του κατάλληλου αισθητήρα, όργανου, ή εξοπλισμού ένα δύσκολο έργο. Η GERO SA διαθέτει ανιχνευτές αερίων με αισθητήρες κάθε τύπου, ανάλογα με τις ανάγκες σας.