Αγωγοί Χαλκού

Οι αγωγοί χαλκού που διαθέτει η GERO SA διακρίνονται σε απλούς αγωγούς χαλκού και επικασσιτερωμένους και είναι κατάλληλοι για γειώσεις.