Κλέμμες

Οι κλέμμες που διαθέτει η GERO SA είναι οι Κλέμμες Ράγας, Κλέμμες Ράγας Γείωσης, Κλέμμες Διώροφες, Κλέμμες Εγκαταστάσεων, κατάλληλες για οποιαδήποτε κατασκευή. Επίσης διατίθενται Εξαρτήματα Κλεμμών και Διανομείς Ράγας.