Σταθμοί Φόρτισης Αυτοκινήτων

Στη GERO SA διατίθεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων για οικιακή χρήση.