Κατασκευαστικό τμήμα

Ικανοπoιώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, η εταιρεία ίδρυσε και λειτουργεί σύγχρονο τμήμα συναρμόλογησης ηλεκτρικών πινάκων διανομής μέσης και χαμηλής τάσης.Κατασκευαστικό τμήμα

Υπηρεσίες

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας αποτελούμενο απο έμπειρους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς παρέχει υπηρεσίες μελέτης, σχεδίασης και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της εταιρείας μας, σε θέματα ηλεκτρικών πινάκων μέσης τάσης και χαμηλής τάσης αλλά και σε γενικότερα θέματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στόχος

  • να σχεδιάζει και να παράγει ασφαλή ποιοτικά προιόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε έργου.
  • να εκπαιδεύει και να καταρτίζει το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
  • να παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις του κλάδου λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς
  • να προσφέρει πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις.

Κατασκευή

Οι εγκαταστάσεις, η τεχνογνωσία και τα σύγχρονα μηχανήματα, επιτρέπουν την σχεδίαση και κατασκευή δύσκολων και πολύπλοκων ηλεκτρικών πινάκων. Όλες οι εργασίες, απο τον σχεδιασμό του προιόντος , την κατασκευή και τον τελικό έλεγχο, πραγματοποιούνται απο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο στην χαμηλή όσο και στη μέση τάση.

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός υποστηρίζεται από προγράμματα CAD, τα οποία δίνουν την δυνατότητα γρήγορου και ευέλικτου σχεδιασμού. Ολοκληρωμένα σχέδια χρησιμοποιούνται τόσο στην κατασκευή, όσο και στην τεχνική πληροφόρηση των πελατών. Τελικά κατασκευαστικά σχέδια συνοδεύουν και τεκμηριώνουν το τελικό προιόν.

Υλικά

Χρησιμοποιούνται κύρια και βοηθητικά υλικά των επώνυμων οίκων ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη.Μεγάλο πλεονέκτημα στην προμήθεια των υλικών της κατασκευής, γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα του τελικού προιόντους.

Συναρμολόγηση

Η χρήση τυποποιημένων μεταλλικών κιβωτίων και πεδίων επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στην κατασκευή, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η καλωδίωση των ηλεκτρικών πινάκων , πραγματοποιείται απο εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Τα εξειδικευμένα μηχανήματα επεξεργασία ζυγών, επιτρέπουν την διαμόρφωση τους χωρίς την αλλοίωση των μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους.

Ποιοτικός έλεγχος – πιστοποίηση

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 για την εμπορία και την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων. Η διαδικασία ελέγχου σε όλα τα στάδια κατασκευής των πινάκων μέσης και χάμηλης τάσης εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα κατασκευής, χαρακτηρίζει το τελικό προιόν και ωφελεί τον πελάτη. Μετά το πέρας της κατασκευής τους όλοι οι πίνακες ελέγχονται απο το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας μας. Οι πίνακες Χ.Τ. ελέγχονται σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΝ 439-1. Όλοι οι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι στους πίνακες Χ.Τ. πραγματοποιούνται με πιστοποιημένο και διακριβωμένο όργανο δοκιμών.

  Λήψη αρχείου