Κατασκευαστικό τμήμα

Για να ικανοποιήσει της διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών του, ο όμιλος GERO GROUP δημιούργησε το κατασκευαστικό τμήμα συναρμολόγησης υποσταθμών και ηλεκτρικών πινάκων διανομής μέσης και χαμηλής τάσης. Κατασκευαστικό τμήμα

Υπηρεσίες

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας αποτελούμενο από έμπειρους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς παρέχει υπηρεσίες μελέτης, σχεδίασης και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της εταιρείας μας, σε θέματα ηλεκτρικών πινάκων μέσης τάσης και χαμηλής τάσης αλλά και σε γενικότερα θέματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στόχος

  • να σχεδιάζει και να παράγει ασφαλή ποιοτικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε έργου.
  • να εκπαιδεύει και να καταρτίζει το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
  • να παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις του κλάδου λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς
  • να προσφέρει πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις.

Κατασκευή

Οι εγκαταστάσεις, η τεχνογνωσία και τα σύγχρονα μηχανήματα, επιτρέπουν την σχεδίαση και κατασκευή δύσκολων και πολύπλοκων ηλεκτρικών πινάκων. Όλες οι εργασίες, από τον σχεδιασμό του προϊόντος , την κατασκευή και τον τελικό έλεγχο, πραγματοποιούνται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο στην χαμηλή όσο και στη μέση τάση.

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός υποστηρίζεται από προγράμματα CAD, τα οποία δίνουν την δυνατότητα γρήγορου και ευέλικτου σχεδιασμού. Ολοκληρωμένα σχέδια χρησιμοποιούνται τόσο στην κατασκευή, όσο και στην τεχνική πληροφόρηση των πελατών. Τελικά κατασκευαστικά σχέδια συνοδεύουν και τεκμηριώνουν το τελικό προϊόν.

Συναρμολόγηση

Η χρήση τυποποιημένων μεταλλικών κιβωτίων και πεδίων επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στην κατασκευή, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η καλωδίωση των ηλεκτρικών πινάκων , πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Τα εξειδικευμένα μηχανήματα επεξεργασία ζυγών, επιτρέπουν την διαμόρφωση τους χωρίς την αλλοίωση των μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους.

Ποιοτικός έλεγχος – πιστοποίηση

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για την εμπορία και την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων και ISO 14001:2015 για την συναρμολόγηση και πώληση ηλεκτρικών πινάκων. Η διαδικασία ελέγχου σε όλα τα στάδια κατασκευής των πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα κατασκευής, χαρακτηρίζει το τελικό προϊόν και ωφελεί τον πελάτη. Μετά το πέρας της κατασκευής τους όλοι οι πίνακες ελέγχονται από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας μας. Οι πίνακες Χ.Τ. ελέγχονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 439-1. Όλοι οι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι στους πίνακες Χ.Τ. πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα και διακριβωμένα όργανα δοκιμών.

 

Λήψη αρχείου